Tiểu cảnh Ông Bà

    229,000

    * Kích thước: 13 cm

    * Hình dáng: Chậu tròn

    * Thành phần: Cây mini, sen đá, xương rồng, đất nhập khẩu dành riêng cho tiểu cảnh, đá, mô hình trang trí…

    Danh mục: